Om företaget Grata Eco House

Vi tar hänsyn till varje beställnings egenheter genom att ha kundens önskemål, lokala byggnormer, hög energieffektivitet och miljökrav i åtanke. Alla våra hus producerade för målmarknader uppfyller eller överträffar dagens krav för energieffektivitetsklass A.

 

Då ett hus för de flesta är en livsinvestering vill vi att våra kunder ska se uppförandet av huset om en trevlig erfarenhet och en god investering för framtiden.

Tack vare ett högkvalitativt ingenjörsarbete och ett energieffektivt synsätt slipper våra kunder höga kostnader för uppvärmning i en byggnad med dåligt inomhusklimat.

 

Energieffektiva panelhus tillåter optimal värmeisolering av huset och består av följande tre element:

Ytterväggar av timmer med god isoleringsförmåga

Optimal takisolering

Fönster med god isoleringsförmåga

 

 

Våra förmåner:

Designen av huset utförs av ledande arkitekter och kvalificerade ingenjörer

Hela byggnadsprocessen övervakas av erfarna projektledare från skiss till färdig produkt

Vi använder endast certifierade material i vår produktion

Våra hus konstruktionselement är tillverkade på en högteknologisk produktionslinje med en trestegs kontrollmetod

Du kan skicka ritningar eller skisser på ditt projekt till våra ingenjörer för ett preliminärt prisförslag:
info@grata-eco-house.com

 

Du kan skicka ritningar eller skisser på ditt projekt till våra ingenjörer för ett preliminärt prisförslag