Teknologi

 

 

Det är tack vare moderna byggmaterial och en konstant utveckling av teknologin som konstruktionsmetoden för panelhus funnit sin rättmätiga plats i den globala bostadsmarknaden.

Moderna panelhus håller samma standard som hus I betong eller tegel vad gäller uthållighet, pålitlighet och hållfasthet.

Ett panelhus ses oftast inte bara som ett fritidshus, utan även som ett fullvärdigt familjehem.

 

Fördelar:

Miljövänligt

Energieffektivt

Snabb konstruktion

Låg kostnad

Fördelar med vår teknologi:

Konstruktion av panelhus är helt oberoende av årstid och kan utföras I alla väder

Технология каркасного строительства хороша тем, что позволяет убрать инженерные коммуникации внутрь стеновых конструкций

Panelhus är tack vare sin konstruktion tåliga mot jordbävningar, vilket gör det populärt I jordbävningsdrabbade land som ex Japan

 

Panelhus, ekologiskt, säkert och energieffektivt

Arkitekturen och strukturen hos panelhus kan se mycket olika ut från hus till hus. Detta för att de inte är beroende av en jämn viktfördelning, vilket hos konventionella hus kan leda till höga kostnader för husgrund. Husets olika beståndsdelar håller en hög kvalitet då en majoritet av dessa är fabriksproducerade. Detta förenklar monteringen av huset på plats och minimerar risken för fel och problem till följd av den mänskliga faktorn.

Den förhållandevis låga vikten hos panelhus gör att krav på mark och husgrund inte är lika höga, detta gör det möjligt att hålla en låg kostnad. Monteringen av panelhus är helt oberoende av årstid och väder. Monteringen är dessutom så effektiv att kostnaden är betydligt lägre än för ex betong- eller tegelhus.

Då virket i ett panelhus inte krymper kan man kort efter montering slutföra arbetet invändigt. Till skillnad från tegel- och betonghus absorberar väggarna I ett panelhus inte särskilt mycket värme, vilket ger en mycket god isolering. Detta gör att huset värms upp snabbare och håller värmen bättre under vintertid, vilket I sin tur gör det möjligt att hålla kostnaden för el och värme nere.

Panelhus byggs av material som förhindrar förruttnelse (gips, OSB, stenull). Till skillnad från plattbärlag, som spricker vid hög värme är de limmade och laminerade timmerbjälkar som används I panelhus mycket tåliga mot värme och pyr snarare än brinner.

Ett panelhus är till stor del byggt av trä, som är ett levande material som “andas”. Väggar och tak är därför vind och vattentäta, samtidigt som fukt avlägsnas utan särskilda ventilationssystem, vilket I sin tur ytterligare förhöjer isoleringsförmågan. Materialen som används är dessutom fria från skadliga kemikalier, som är vanligt förekommande i hus av tegel och betong. Panelhus har därför ett behagligt inomhusklimat året runt.

 

Kostnaden för timmerhus

Materialen som används till konstruktion av panelhus har en lägre kostnad än tegel, metall och betong. En förhållandevis lätt husgrund och snabb montering håller också kostnaden nere. Underhållskostnaden för panelhus är även den betydligt lägre än hos tegel- och betonghus. Ett panelhus är tack vare alla dessa faktorer överlägset vad gäller kostnad kontra kvalitét.

Du kan skicka ritningar eller skisser på ditt projekt till våra ingenjörer för ett preliminärt prisförslag:
info@grata-eco-house.com

 

Du kan skicka ritningar eller skisser på ditt projekt till våra ingenjörer för ett preliminärt prisförslag